Betonmortel


Betonmortel is een mengsel van zand, grind, cement, hulpstoffen en water. Betonmortel levert Raab Karcher onder eigen merk in zakken van 25 kg (gedroogd) en landelijk via betonmortelcentrales door middel van betonmixers op de bouwplaats. Betonmortel is leverbaar in verschillende sterkteklassen, milieuklassen en consistentie klassen.

Afhankelijk van de toepassing kunnen de sterkte-, milieu- en consistentie klassen vershillen. Deze worden bepaald door middel van constructieberekeningen welke door een erkend constructeur worden uitgevoerd.

Zes stappen om de juiste betonmortel te bestellen:
1. Sterkte
De sterkte van het beton wordt onder geconditioneerde omstandigheden gebaseerd op de 28-daagse karakteristieke druksterkte in N/mm². Met behulp van een consistentieberekening moet de benodigde betondruksterkte in een bouwdeel worden berekend en door middel van een sterkteklasse worden vastgesteld.
2. Milieuklasse
De verschillende omgevingsfactoren worden uitgedrukt in 18 verschillende milieuklassen waarbij voor elke milieuklasse specifieke eisen voor het beton gelden.
3. Consistentieklasse
De verwerkbaarheid van de betonspecie wordt aangegeven met de consistentieklasse. De verwerkbaarheid moet goed afgestemd worden op het te storten bouwdeel. Het verschil in verwerkbaarheid wordt bepaald volgens een aanbevolen meetmethode en uitgedrukt in consistentieklassen.
4. Korrelgroep
De laagdikte, bekisting, afstand tussen de wapeningsstaven en de vereiste dekking op de wapening bepalen de keuze voor de juiste korrelgroep.
5. Chlorideklasse
Chloriden in beton kunnen onder bepaalde omstandigheden het wapeningsstaal aantasten, derhalve dient de chlorideklasse die van toepassing is te worden aangegeven. Deze is afhankelijk van het type wapening.
6. Bestelling
Nu hebt u de gegevens compleet om de betonspecie met de juiste eigenschappen te bepalen en te bestellen bij Raab Karcher.
Leanworks
Volledig logistieke ontzorging
Greenworks
Duurzame bouwmaterialen
RaabOnline
Online ondernemen in de bouw
Raab's Renovatiehuis
Energiezuinig renoveren